คาถาถูกหวยรางวัลที่ 1 รวมบทสวดที่เหล่าคนถูกหวยใช้สวดเรียกทรัพย์

คาถาถูกหวย รางวัลที่ 1 รวมบทสวดที่เหล่าคนถูกหวยใช้สวดเรียกทรัพย์

( คาถาถูกหวย รางวัลที่ 1 รวมบทสวดที่เหล่าคนถูกหวยใช้สวดเรียกทรัพย์ )สำหรับคนเล่นหวยจะมองว่าการถูกหวยคือเรื่องของโชคลาภเรื่องของดวงชะตาและความโชคดีด้วยเหตุนี้ จึงทำให้คอหวยหลายคนได้ไปค้นหา“คาถาถูกหวย”หรือ“บทสวดเรียกทรัพย์”ต่างๆที่จะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับการแทงหวยได้มากขึ้น ซึ่งถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาคาถาเด็ดเพื่อทำให้คุณมั่นใจต่อการถูกหวยรางวัลที่ 1 และถูกหวยในรางวัลอื่นๆมากกว่าเดิมลองมาดูรายละเอียดภายในบทความนี้

คุณอาจสนใขบทความนี้ อ่านต่อ หวยออนไลน์ กับ 7 สิ่งที่มีมากกว่าความอยากรวย!

คาถาถูกหวย รางวัลที่ 1 รวมบทสวดที่เหล่าคนถูกหวยใช้สวดเรียกทรัพย์

บอกต่อ7คาถาขอหวยและเพิ่มโชคจากผู้ที่ถูกหวยตัวจริง

สำหรับคาถาสำหรับการขอหวยขอเลขขอโชคและเพิ่มโชคให้ถูกหวยได้ง่ายขึ้นนั้นมีอย่างหลากหลายจึงทำให้ผู้ที่สนใจหลายรายรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าควรจะเลือกสวดที่คาถาใดดีดังนั้นจึงขอคัดเลือกคาถาขอหวยและเพิ่มโชคจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการถูกหวยจริง ซึ่งผู้ให้คาถาบางรายเป็นผู้ถูกหวยรางวัลที่ 1 มูลค่ามหาศาลแล้วมีการบอกต่อถึงคาถาที่ใช้ในการสวดก่อนที่จะซื้อลอตเตอรี่โดยมี7คาถาเด่นดังต่อไปนี้

1.คาถาขอหวย

กลุ่มคาถาขอหวย ขอเลขเด็ด ก่อนวันออกผลหวย จะมีหลากหลายรูปแบบ โดยจะมีทั้งการขอฤกษ์งามยามดี การขอให้เห็นเลขให้ฝัน การขอหวยเมื่อไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นเลขหวยหรือเลขนิมิตที่ชัดเจน จนทำให้การซื้อหวยเป็นไปอย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยมีบทสวดดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้

  • คาถาฤกษ์ดี

นะ เอิกเกริก ฤกษ์เรางาม ยามเราดี พระ(ระบุวันที่จะซื้อหวยและวันที่หวยออก) สวัสดีเทวา ลาโภ นะโมพุทธายะเทวา ลาโภ นะโมพุทธายะท่องวันละ 3-9 จบ (ตามสะดวก) ไปจนกว่าจะถึงวันหวยออก

  • คาถาทำให้ถูกหวย

ท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ) แล้วต่อด้วยคาถา คืออุเย อะเย อุอากะสะท่องวันละ 3-9 จบ (ตามสะดวก) แล้วตั้งจิตภาวนาก่อนวันหวยออก 3 วัน

  • คาถาขโมยดวง

ท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ)แล้วต่อด้วยคาถา คือนะโมพุทธายะ สะสุมัง ท่องวันละ 3-9 จบ (ตามสะดวก) หลังจากจบบทสวดแล้ว อธิษฐานขอให้เกิดความโชคดีและความดวงด้านโชคลาภดีมาอยู่แก่ตัวของผู้สวด

  • คาถานิมิตฝัน ขอโชคลาภ

ท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ)แล้วต่อด้วยคาถา คือนะวะภา วุฒิโนเยนะ นะเยโนนะชิตาชินะ นะชิตา มานิโนเนนะ นะเยโน วุฒิภาวะนาท่องวันละ 3-9 จบ (ตามสะดวก)ก่อนนอน แล้วอธิษฐานจิตของให้คืนนี้ฝันเห็นเลขเด็ด เลขแม่นยำ และขอให้เลขภายในฝันเป็นเลขจริงที่ช่วยทำให้ถูกรางวัล

  • คาถาขอหวย เพ่งเลข

ท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ) แล้วต่อด้วยคาถา คือมะอะอุสีวัง อาจุตตัง พระอะระหัง จุตติ โลกะอิทัง ยะธิระ สังฆัง จุตติ จุตติ เมื่อสวด 5 จบต่อวัน ให้อธิษฐานจิตและตั้งสมาธิให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้สามารถเพ่งเห็นเลขในขันธ์น้ำมนต์หรือตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

2.คาถามหาลาภ

พระคาถามหาลาภถือว่าเป็นหนึ่งในคาถาเด็ดที่เหล่าคอหวยนิยมนำไปสวดก่อนวันหวยออกกันเป็นจำนวนมากเพราะมีผู้ถูกหวยรางวัลที่ 1 หลายรายสวดคาถามหาลาภเป็นประจำ โดยก่อนสวดคาถานี้ก่อนนอนให้ภาวนาขอโชคลาภ 3 ครั้งและตื่นเช้ามาให้สวดอีก 3 ครั้งเพื่อทำการเรียกทรัพย์เรียกโชคมหาลาภหรือจะสวด 3-9 จบแล้วแต่ความสะดวกได้เช่นกันนอกจากนี้ยังสามารถนำไปสวดก่อนการเปิดร้าน ก่อนเปิดกิจการหรือก่อนออกจากบ้านเพื่อทำให้เกิดโชคดีไปตลอดทั้งวันและมีความราบรื่นโดยบทสวดมีดังต่อไปนี้ท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ) แล้วต่อด้วยคาถา คือ มะอะอุ อุอะมะ อะมะอุ นะชาลีติ ชาลีตินะ ลีตินะชา ตินะชาลี โชคลาภไหลมาไม่มีวันหมด นะชาลีติ

3.คาถาเสี่ยงโชค

สำหรับคาถาเสี่ยงโชคนั้นจะเน้นสวดก่อนการออกไปซื้อเลขรางวัลและสวดไปจนถึงก่อนวันหวยออกประมาณ 3-9 จบต่อวัน (แล้วแต่ความสะดวก) เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อการเสี่ยงโชคในงวดนั้นๆ มากยิ่งขึ้นโดยบทสวดมีดังต่อไปนี้ท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ) แล้วต่อด้วยคาถา คืออินทะยะสัง เทวะยะสัง พรหมะยะสัง มหาพรหมะยะสัง อิสียะสัง มะหาอิสียะสัง มุนียะสัง มะหามุนียะสัง ปุริสะยะสัง มะหาปุริสะยะสัง จักกะวัตติยะสัง มะหาจักกะวัตติยะสัง พุทธะยะสัง ปัจเจกะพุทธะยะสัง อะระหันตะยะสัง สัพพะสิทธิวิชชาจะระณะยะสัง สัพพะโลกาธิปะติญาณะยะสัง สัพพะโลกะจะริยะญาณะยะสัง เอเตนะ ยะเสนะ เอเตนะ สัจจะวะจะเนนะ มะมะสุวุวัตถิ โหตุ มัยหัง สวาหายะ นะโม พุทธัสสะ นะโม ธัมมัสสะ นะโม สังฆัสสะ เสยยะถีทังหุรู หุรู สวาหายะ

4.คาถาเสกเงิน

คาถาเสกเงินนั้นได้รับความนิยมเพราะคอหวยมองว่าก่อนจะออกไปซื้อหวยต้องมีเงินเพื่อไปซื้อเลขเด็ดก่อนดังนั้นจึงเกิดเป็นพระคาถาเสกเงินก่อนการไปซื้อหวยและยังมีคาถาเรียกโชคลาภเสริมดวงเรียกทรัพย์ ที่จะทำให้มีเงินไปซื้อหวยได้มากขึ้นโดย 2 คาถานี้สามารถสวดต่อกันได้ 3-9 จบต่อวัน (แล้วแต่ความสะดวก)

  • คาถาเสกเงินก่อนไปซื้อหวยท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ) แล้วต่อด้วยคาถา คือ มิเตพาหุ หะติ อุอากะสะ ให้สวดคาถานี้กับเงินที่มีก่อนไปซื้อเป็นเวลา 9 วัน แล้วจึงค่อยนำเงินนั้นไปซื้อหวย
  • คาถาเรียกโชคลาภเรียกทรัพย์ท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ) แล้วต่อด้วยคาถา คือ มะอะอุ สิวังพรหมา จิตตัง จิตมนุษย์ หญิงและชายทั้งหลายทั้งแผ่นดิน มามิมามา อาคัจฉาหิ มีจิตมารัก (ชื่อผู้สวด) ทุกคน อุอะมะ เกลื่อนกล่นกันมา อะมะอุ บูชา (ชื่อผู้สวด) อย่าได้ขาด สัพพะบูชา มหาลาภัง ภะวันตุ เม มะอะอุ สิงวังพรหมา จิตตัง มามิมา จิตตังวา บุปผังวา เทวีวา ราชาวา เศรษฐีวา สมโณวา พราหมา มะโณวา อิตถิวา ปุริโสวา พาณิชโชวา พาณิชชาวา เอหิ เอหิ ปูชิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา

คาถาถูกหวยรางวัลที่ 1 รวมบทสวดที่เหล่าคนถูกหวยใช้สวดเรียกทรัพย์

5.คาถาเงินล้าน

สำหรับพระคาถาเงินล้านนั้นจะเน้นเรื่องความร่ำรวยเงินทองร่ำรวยโชคลาภและทำให้การเงินกับการค้ารุ่งโรจน์การทำงานผ่านพ้นไปได้อย่างไร้อุปสรรคเติมเต็มลาภโชคลาภให้กับชีวิตและยังเป็นพระคาถาเพื่อเร่งโชคลาภให้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยโดยถือว่าเป็นคาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่มีความครอบคลุมในเรื่องของการปัดรังควานตัดปัญหาอุปสรรคต่างๆเพิ่มเงินให้มากขึ้นเพิ่มโชคลาภที่มาตลอดเวลาโดยมีบทสวดดังต่อไปนี้ท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ) แล้วต่อด้วยคาถา คือพรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตภาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปะติจฉามิ สวดบูชาวันละ 9 จบ

6.คาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชรเป็นหนึ่งในคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้คนนิยมสวดเพื่อป้องกันภัยป้องกันอันตรายและอุปสรรคต่างๆในชีวิตกันเป็นจำนวนมากโดยเป็นบทสวดของพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ที่ถือว่าเป็นเกจิชื่อดังของประเทศไทยที่มีลูกศิษย์ศรัทธากันทั่วประเทศที่สำคัญคือมีเซียนหวยหลายคนนิยมสวดบทนี้เพื่อเพิ่มโชคลาภให้กับตัวเองลดอุปสรรคต่างๆและมีผู้ที่ถูกหวยรางวัลที่ 1 สวดบทนี้เป็นประจำจนถูกรางวัลบ่อยครั้งและถูกรางวัลที่ 1 ด้วยจำนวนเงินมหาศาลด้วยเช่นกัน โดยมีบทสวดดังต่อไปนี้ท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ)

  • บทสวดชินบัญชรฉบับย่อ

ชิ นะ ปัญ ชะ ระ ปะ ริ ตัง มัง รัก ขะ ตุ สัพ พะ ทา สวด 10 จบต่อวัน หรือสวดตามจำนวนอายุ

  • บทสวดชินบัญชรฉบับเต็ม

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง   ธะนะกาโม ละเภธะนัง

อัตถิกาเย กายะ ญายะ   เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา

อิติปิโสภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ

มรณังสุขัง อะระหังสุคะโต นะโมพุทธายะ

ชะยาสะนากะตา พุทธา     เชตวา มารัง สะวาหะนัง

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง        เย ปิวิงสุ นะราสะภา.

เริ่มต้นสวดชินบัญชร 15 บทเต็ม

ตัณหังกะราทะโย พุทธา    อัฏฐะวีสะติ นายะกา

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง     มัตถะเกเต มุนิสสะรา.

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง      อุเร สัพพะคุณากะโร.

หะทะเย เม อะนุรุทโธ        สารีปุตโต จะทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน จะ วามะเก.

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง       อาสุง อานันทะ ราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม      อุภาสุง วามะโสตะเก.

เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง        สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน          โสภิโต มุนิปุงคะโว

กุมาระกัสสโป เถโร           มะเหสี จิตตะ วาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง     ปะติฏฐาสิคุณากะโร.

ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ        อุปาลี นันทะ สีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา       นะลาเต ติละกา มะมะ.

เสสาสีติ มะหาเถรา            วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา             ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ          อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

ระตะนัง ปุระโต อาสิ           ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ        วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ         อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ         เสสา ปาการะสัณฐิตา

ชินา นานาวะระสังยุตตา       สัตตัปปาการะ ลังกะตา

วาตะปิตตาทะสัญชาตา        พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.

อะเสสา วินะยัง ยันตุ            อะนันตะชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ          สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ           วิหะรันตัง มะฮี ตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ       เต มะหาปุริสาสะภา.

อิจเจวะมันโต                     สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ                     ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ                   ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ                   ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต         จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.

สวดวันละ 10 จบ หรือสวดตามจำนวนอายุ

7.คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

อีกหนึ่งคาถาที่ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเป็นอย่างมากคือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่ถูกนำมาใช้และได้รับความนิยมอย่างมากจากหลวงปู่เอี่ยมในช่วงสมัยของรัชกาลที่ 5 ซึ่งถือว่าเป็นพระคาถาป้องกันภัยต่างๆและทำให้เกิดบุญบารมีที่สูงขึ้น ทั้งยังช่วยเสริมให้มีโชคลาภมากขึ้นเพียงแค่สวดและภาวนาวันละ 9 ครั้ง โดยมีบทสวดดังต่อไปนี้ท่องนะโมให้ครบ3 จบก่อน(นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ)แล้วต่อด้วยคาถา คืออิติปิโส วิเสเสอิอิเสเส พุทธะนาเมอิอิเมนา พุทธะตังโสอิอิโสตัง พุทธะปิติอิ

คาถาถูกหวย รางวัลที่ 1 รวมบทสวดที่เหล่าคนถูกหวยใช้สวดเรียกทรัพย์

3 คนดวงดีถูกหวยเพราะสวดคาถาเด็ด

ถ้าถามว่าผู้ที่สวดคาถาเด็ดเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภและเรียกความโชคดี จนถูกหวยรางวัลที่ 1 และหวยรางวัลอื่นๆ บ่อยครั้งมีจริงหรือไม่คุณต้องดูตัวอย่างจาก 3 คนดวงดีถูกหวยเพราะสวดคาถาเด็ดเป็นประจำทุกวันดังต่อไปนี้

1.ลุงลิขิต

งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2561 คุณลุงลิขิตในวัย 72 ปีถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาลถึง 4 ใบได้รับเงินรางวัลมูลค่า 24 ล้านบาทโดยคุณลุงเป็นคนจังหวัดนครราชสีมาโดยได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลชุดที่ 37 งวดที่ 11 ในหมายเลข 218559 โดยคุณลุงลิขิตไม่เคยถูกรางวัลมาก่อนและซื้อหวยมานานกว่า 20 ปีแต่เมื่อไม่นานมานี้คุณลุงได้ฝันเห็นโชคจึงได้นำมาตีความพร้อมกับนำไปซื้อเป็นเลขที่ต้องการ ซึ่งคุณลุงยังเผยเคล็ดลับว่าในกระเป๋าเงินของตัวเองนั้นจะมีคาถาเงินล้านติดอยู่ตลอดและก่อนวันหวยออกได้มีการสวดคาถาเงินล้าน พร้อมทั้งสวดเป็นประจำทุกวันจึงเรียกเสียงฮือฮาจากผู้คนในบริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก จนทำให้คาถาเงินล้านกลับมาโด่งดังอีกครั้ง

2.นายวิศิษฐ์ เชียรวิชัย

งวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2561 มีผู้ถูกรางวัลที่ 1 ของสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนเงิน 6 ล้านบาทคือนายวิศิษฐ์เชียรวิชัยอายุ 55 ปี โดยเป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีและมีตำแหน่งเป็นถึงรองผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติของจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งนายวิศิษฐ์ได้เปิดเผยว่าในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เลือกซื้อลอตเตอรี่ด้วยหมายเลขทะเบียนรถของภรรยาที่ถูกชนและได้รับบาดเจ็บสาหัส พร้อมไปด้วยการซื้อดอกไม้ไหว้พระและสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าอยู่ตลอด จะสวดถึงวันละ 9 จบและขอโชคลาภให้ตัวเองอยู่เสมอผ่านมาเพียงแค่ 2 อาทิตย์ก็ถูกรางวัลที่ 1 ทันที

3.นางบุปผา จันคามิ

งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู้ถูกรางวัลที่ 1 สลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนกว่า 12 ล้านบาทคือนางบุปผาจันทร์คามิอายุ 64 ปีโดยถูกลอตเตอรี่หมายเลข 074824 โดยก่อนหน้าที่จะถูกรางวันนั้นนางบุปผาได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวว่าฝันว่ามีคนมาขายลอตเตอรี่หน้าบ้านและซื้อไว้ถึง 19 ใบซึ่งจำได้เพียงแค่เลขท้าย 24 จึงจำเลขไว้และได้ไปซื้อลอตเตอรี่ นอกจากนี้นางบุปผายังบอกว่าตนเป็นคนชอบทำบุญและชอบสวดมนต์เป็นอย่างมากโดยคาถาที่สวดบ่อยครั้งที่สุดคือคาถาชินบัญชรและคาถาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวมไปถึงชัยมงคลคาถาและจะสวดทุกวันแต่ที่เน้นสวดบ่อยครั้งที่สุดจะเป็นคาถาชินบัญชร

ถ้าคุณต้องการเพิ่มความมั่นใจในการซื้อหวยรัฐบาลและหวยออนไลน์ต่างๆคุณสามารถเลือกใช้คาถาเรียกทรัพย์คาถาเพิ่มโชคลาภและคาถาถูกหวยเหล่านี้นำไปสวดในชีวิตประจำวันของคุณได้ถ้าไม่เน้นเรื่องการถูกหวยอย่างเดียวพระคาถาเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตและยังช่วยทำให้คุณมีสมาธิกับมีจิตใจที่มั่นคงอีกด้วย

คุณอาจสนใขบทความนี้ อ่านต่อ สูตรเล่นหวยยี่กี เล่นแบบไหน ได้กำไรเยอะสุด

Scroll to Top